Twitter
English

Plantengallen forum

 
Waarnemingen en vraagstukken kunt u sturen naar de Nederlandse Plantengallenwerkgroep van EIS. 

Activiteiten
Mede dankzij de inspanning van vele personen staat inmiddels op Waarneming.nl een mooi forum.

Daarnaast heeft de British Plant Gall Society een erg fijn discussieforum.

Je kunt bij beide heel makkelijk inloggen en bijdragen aan de discussie of foto's toevoegen!